h

SP enige partij tegen verruiming landgoederenregeling

14 oktober 2004

SP enige partij tegen verruiming landgoederenregeling

In de Statenvergadering van 13 oktober heeft de SP als enige partij tegen de verruiming van de landgoederenregeling gestemd.
Gedeputeerde Staten wilden de oude landgoederenregeling verruimen omdat er sinds 2001 nog niemand gebruik van had gemaakt. De landgoederenregeling maakt het voor rijke particulieren mogelijk om in het groen landgoederen met grote huizen op te richten als 90% van de grond maar openbaar toegankelijk is en er nieuwe natuur wordt aangelegd. Voor de SP fractie is dat onaanvaardbaar aangezien de nieuwe natuur via de hypotheekrenteaftrek door de belastingbetaler wordt gesubsidieerd en er netto geen besparing voor de overheid is.
Verder tast het oprichten van grote woningen in het vooral open Zuid-Hollandse landschap de kwaliteit ervan aan, zeker omdat ze ook in kwetsbare gebieden opgericht mogen worden.

Een ander groot struikelblok was ook dat GS niet aan konden geven wanneer de regeling wel geslaagd zou zijn en hoeveel nieuwe natuur en extra openbaar groen er zou moeten komen.
De kans is dus zeer groot dat de regeling over een aantal jaar weer versoepeld zal worden.

Met verbazing nam de SP fractie kennis van het standpunt van groen Links, die zich op hun eigen website fel uitspraken tegen de landgoederenregeling en in de vergadering gewoon voor stemden.

U bent hier