h

Onderzoek “werkbelasting” Statenleden is overbodig en suggestief.

11 november 2004

Onderzoek “werkbelasting” Statenleden is overbodig en suggestief.

Op dit moment voert het SGBO, het Onderzoek- en Adviesbureau van de VNG, in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een onderzoek uit naar de “werkdruk” van Statenleden.
In een toelichting stelt het IPO dat de arbeidsvoorwaarden van Statenleden moeten worden verbeterd, er een achterstand is tov de beloning van gemeenteraadsleden en dat er moet worden gelobbyd bij de 2e Kamer voor een substantiële verbetering van de rechtspositie van
Statenleden.
Volgens de SP is het onderzoek overbodig, omdat volgens het IPO de conclusies kennelijk al duidelijk zijn. De aankondigingbrief opent immers met: "Al veel jaren heeft het IPO bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vaste Tweede Kamercommissie voor BZK aangedrongen op verbetering van de (primaire) beloning van gedeputeerden
en Statenleden." Wanneer een objectief onderzoek met die aankondiging start dan kan er volgens de SP nooit enige objectiviteit gewaarborgd worden.

Ook ten aanzien van de opzet van de vragenlijst zijn er twijfels. Er worden zeer nauwkeurige uitspraken gevraagd ten aanzien van de tijdsbesteding, terwijl maar weinig Statenleden de tijd zullen vinden om een week of twee bij te houden wanneer ze precies wat aan Statenwerk verrichten. De uitkomsten zullen dus zeer discutabel zijn en niet te controleren. En omdat de vragenlijst uiterlijk 19 november ingevuld moet zijn komt dat de kwaliteit van het onderzoek ook niet ten goede.

De SP wil benadrukken dat Statenleden niet in dienst zijn van een provincie en dat de huidige vergoeding van € 1098,46 bruto per maand ruim voldoende is.
Een verruiming van de vergoeding levert bovendien een grotere druk op de provinciale budgetten.

SP Statenlid Vermeulen; “ In een tijd waarin de meerderheid in de politiek de bevolking niks anders voorhoudt dan dat zij vooral moeten bezuinigen, langer werken en geen looneisen moeten stellen, zal de politiek zelf op zijn minst het goede voorbeeld moeten geven.

Volgens ons is deze enquête dus overbodig en onnodig en daarom zullen de SP Statenleden niet meedoen aan het onderzoek.”

U bent hier