h

Proef gratis openbaar vervoer niet beëindigen, maar uitbreiden.

18 november 2004

Proef gratis openbaar vervoer niet beëindigen, maar uitbreiden.

Gedeputeerde Staten willen de proef met gratis openbaar busvoer tussen Den Haag en de Bollenstreek per 1 januari beëindigen.
Voor de SP Statenfractie is dat onaanvaardbaar, ze wil de proef juist uitbreiden. Het aantal passagiers verdrievoudigde, maar de files op de A44 werden niet korter. Dat laatste betreurd de SP fractie, maar ze is toch van mening dat de proef door moet gaan.
De provincie verwacht dat beëindigen van de proef interessantere gegevens oplevert dan de proef verlengen.
De SP is het daar niet mee eens, want in een evaluatie van de provincie in juni werd al melding gemaakt van het feit dat minimaal 43% van de mensen als ze weer zou moeten betalen het OV weer zou verlaten en dat daarmee een groot deel van de effecten van de proef teniet zou doen. Dat is dus al bekend.
Verder meldde een TNO rapport, gemaakt in augustus in opdracht van de provincie, dat de gewenste doelstelling op het terrein van minder auto’s op de weg niet als succesindicator gebruikt kan worden omdat er verschillende zaken een rol spelen en het in de praktijk erg lastig maken om de effecten van het gratis openbaar vervoer op de filevermindering te bepalen.
Reden voor de SP om te pleiten voor uitbreiding van de proef. Volgens SP Statenlid Vermeulen zou het goed zijn om niet alleen op de A44 gratis openbaar vervoer aan te bieden, maar op het gehele verkeersknelpunt tussen Leiden en Den Haag, waarbij dan ook de A4 en de treinverbinding (tot het Centraal Station) betrokken worden.
Op die manier kan er ook een echt onderzoek worden gedaan naar de oorzaken, gevolgen en invloed van gratis openbaar vervoer op de congestie van de diverse verbindingen tussen Leiden en Den Haag.
In december spreken Provinciale Staten over het voorstel van GS en daar zal de SP haar alternatief ter sprake brengen.

U bent hier