h

Provincie laks in kwestie oevers Meeslouwerplas

29 november 2004

Provincie laks in kwestie oevers Meeslouwerplas

De provincie is erg laks geweest in de kwestie van de onveilige oevers langs de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van SP Statenlid Bart Vermeulen. Daarin schrijven Gedeputeerde Staten, dat er al in 1999 gestart is met overleg tussen de provincie en de zandwinner over de oplevering van het gebied conform de vergunning voorwaarden zodat het weer een veilig gebied zou zijn.
Tot op heden heeft dat niet het gewenste resultaat gehad.
De SP is over deze gang van zaken niet te spreken. “Met de vergunning in de hand kan de provincie de zandwinner dwingen om de plas in een correcte en dus veilige staat op te leveren. Het is dan ook onvoorstelbaar dat dit zo lang moet duren. Het lijkt er sterk op dat de provincie deze kwestie veel te lang op z’n beloop heeft gelaten en daarbij bezoekers bloot heeft gesteld aan onveilige situaties” aldus SP-er Vermeulen.

Verder blijkt uit de antwoorden dat de provincie al in 1991 wist van een oeverval die langs de plas heeft plaatsgevonden. Volgens de SP had daar meteen een groot onderzoek naar de staat van de oevers op moeten volgen.
Dat de provincie dat onderzoek nu, 13 jaar later, laat doen was volgens Vermeulen niet nodig geweest als de provincie in het verleden had gedaan wat ze moest doen, namelijk de vergunning handhaven.

Over enkele weken wordt het onderzoek naar de staat van de oevers langs de plas afgerond. De SP hoopt dat de aannemer daarna zo snel mogelijk aan het werk gaat om de oevers langs de plas weer veilig op te leveren.

U bent hier