h

SP hekelt verwaarlozen OV op N207

3 januari 2005

SP hekelt verwaarlozen OV op N207

Het Provinciale Statenlid Gerard Harmes (SP) stelt vandaag kritische vragen aan het provinciebestuur over het openbaar vervoer op de N207. Harmes: “Velen klagen over de files, maar er is dan ook nauwelijks een alternatief voor de auto!”

De weg, tussen Alphen en Leimuiden, is een veel gebruikte weg voor forenzen richting Schiphol. De SP zette zich al eerder in voor het openbaar vervoer langs deze weg, toen vorig jaar buslijn 197 werd geschrapt. “Nu gaan er veel stemmen op om de weg te verbreden. Terwijl niemand eens goed nadenkt over goed openbaar vervoer!” Om haar standpunten kracht bij te zetten, haalt Harmes rapporten aan over mobiliteitsbeleid. “De commissie Luteijn heeft vorig jaar aanbevolen dat openbaar vervoer veel serieuzer genomen wordt. Blijkbaar nemen ze ook al niet een gedegen onderzoek serieus. Eerst worden zomaar buslijnen geschrapt, vervolgens wordt de gratis bus afgeschaft, ligt er al meer dan honderd jaar een enkel spoortje tussen Leiden en Alphen. En dan maar afvragen waarom steeds meer mensen elke ochtend in de file staan!”

Zie hieronder de schriftelijke vragen;

Toelichting

De discussie over een snellere verbinding tussen de N 207 en de A4 is sinds deze maand verhevigd. Een aantal gemeenten in de Rijnstreek hebben al gezamenlijke uitspraken gedaan. de ´ Belangengroep N 207 Alphen Noord´ heeft onze fractie gevraagd wel standpunt wij innemen. Zij hebben ook gevraagd wat de provincie zal gaan doen met betrekking tot de fileproblematiek op de N207 tussen Alphen en Leimuiden. Onze fractie is van mening dat het openbaar vervoer echt voorrang verdient. Wij twijfelen of het college van GS ook deze menig is toegedaan. Daarom stel ik schriftelijke vragen

1. Wat is de gemiddelde reistijd via de N 207 in de wekelijkse ochtendspits en op een zondag voor een automobilist tussen Alphen Centraal Station en Leimuiden?
2. Deelt u onze mening dat verbreding van een autoweg alleen maar aanzuigende werking heeft voor meer automobiliteit, zoals bijvoorbeeld is gebleken bij de proef gratis OV tussen Leiden en Den Haag?
3. De commissie Mobiliteitsmarkt A4 heeft in 2003 onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie naar onder andere belemmeringen in de oplossing van de fileproblematiek. Als een van de belangrijkste punten noemde de commissie dat oplossingen teveel gericht waren op investeringen in infrastructuur. Er zou juist meer ingezet moeten worden op bijvoorbeeld een regionaal parkeerbeleid dat in samenhang met het provinciale OV-beleid gericht is op filevermindering. Ziet u als oplossing voor dit fileprobleem het verbreden van wegen of juist het provinciale-OV-beleid?
4. Bent u bereid om voor deze oplossing middelen vrij te maken?
5. Kunt u aangeven welke lijnen tussen Alphen en Leimuiden sinds 1999 een verlaagde busfrequentie hebben gekregen?
6. Kunt u al nauwkeuriger aangeven wanneer de bushalte in Rijnsaterwoude aan de N207 in gebruik wordt genomen?
7. Tussen Leiden en Alphen is slechts enkel spoor sinds 1874, tussen Alphen en Leimuiden rijdt slechts één bus. Deelt u onze mening dat de OV-verbinding tussen Alphen en Schiphol te weinig opstapmogelijkheden kent?
8. Indien u onze mening deelt, wat bent u van plan daaraan te gaan doen?

U bent hier