h

SP verzet zich tegen hogere vergoeding voor Statenleden

20 januari 2005

SP verzet zich tegen hogere vergoeding voor Statenleden

De Provinciale Statenfractie van de SP ziet niets in het plan om jaarlijks bijna 500.000 euro extra uit te geven aan vergoedingen voor de Statenleden. Deze Statenleden vinden in meerderheid dat zij recht hebben op een salarisverhoging van ongeveer 77%, terwijl het Interprovinciaal Overleg (IPO) een verhoging van 53% aanbeveelt.
SP Statenlid Vermeulen: “Politici die niet herkenbaar zijn en amper kunnen uitleggen wat zij uitvoeren, verdienen geen honderden euro’s extra per maand” Een lid van Provinciale Staten ontvangt op dit moment een vergoeding van ongeveer 1000 euro per maand. Met deze vergoeding kan een Statenlid bijvoorbeeld de uren compenseren die hij door zijn functie niet voor zijn werkgever kan werken. Naast deze vergoeding ontvangen Statenleden ook nog onkostenvergoedingen voor bijvoorbeeld de auto, voor buitenlandse reizen, Internetaansluitingen en verblijfskosten.

Onlangs stelde het IPO dat de werkdruk van Statenleden toch wel erg hoog was en dat zij er in verhouding tot gemeenteraadsleden bekaaid af kwamen. Deze conclusie leidde tot een onderzoek naar de werkbelasting van Statenleden. Duidelijk was dat het IPO zich sterk zou maken voor een flinke verhoging van de vergoedingen, wanneer Statenleden zouden aangeven dat zij toch wel heel hard moesten werken voor heel weinig geld. Natuurlijk was de uitkomst naar verwachting.

De SP kan zich niet voorstellen waaraan de Statenleden (uitgezonderd misschien kleine fracties) hun tijd besteden, als zij zeggen gemiddeld 19 uur per week kwijt te zijn aan het Statenwerk.
De gezamenlijke SP-statenfracties hebben geweigerd aan het door het IPO opgezette onderzoek mee te werken. Vermeulen; “Wij oordeelden dat het hier niet ging om een objectief onderzoek, en dat de uitkomst al bij voorbaat vast stond.”

Daarnaast is de SP van mening dat een dergelijke exorbitante verhoging niet alleen onnodig is, maar zelfs zeer onwenselijk.
Vermeulen: “Als politici steeds maar weer een beroep doen op de bevolking om toch maar geen looneisen te stellen, om toch maar vooral langer door te werken, of zelfs in sommige gevallen genoegen te nemen met minder dan het minimumloon, hoe geloofwaardig zijn politici dan als ze zelf tientallen procenten meer willen?”

“Provinciale Staten zouden een toontje lager behoren te zingen en eens wat vaker moeten kijken naar de opkomst bij Statenverkiezingen. Ze kunnen de kiezer vaak niet eens uitleggen waar ze zich mee bezighouden, dus verdienen zij een een zo forse verhoging van hun vergoeding, betaald uit gemeenschapsgeld? Wij vinden in ieder geval van niet.”

U bent hier