h

Woonbeleid krijgt sociaal tintje

26 januari 2005

Woonbeleid krijgt sociaal tintje

Door inzet van SP Statenlid Peter Romijn krijgt het woonbeleid van Zuid-Holland meer vorm. GS beloofde dat de woningbouwcijfers vanaf nu goed bijgehouden worden en dat leegstaande kantoren verbouwd zouden moeten worden tot starterswoningen. Romijn: “We hebben een belangrijke stap gezet: Eindelijk krijgen we te horen wat er precies gebeurt!” In beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van Romijn bleek dat Gedeputeerde Staten geen inzicht had in de bouwproductie in de provincie. “Hoe spreek je een 30% norm af, zonder dat je die ooit controleert? Het bestuur heeft nu toegezegd die cijfers wel te controleren. Ik verwacht dan ook dat met deze informatie de oorzaak van de woningnood te voorschijn komt. Er worden te veel goedkope woningen gesloopt, en te veel dure huizen gebouwd.” Gedeputeerde van Dijk zegde toe met een databank te komen, waarin al deze cijfers beschikbaar zijn.

De woningnood was de grootste zorg van de SP, die al eerder deze maand een eigen ‘Sociale Woonvisie’ presenteerde. Het voorstel voor een databank van bouwgegevens staat letterlijk in hun plannen. Om ook de nood op korte termijn tegen te gaan, bracht Romijn het voorstel in stemming om leegstaande bedrijfsruimten te verbouwen. “Leegstand naast woningtekort: het is belachelijk. De provincie kan natuurlijk niet zelf kantoren verbouwen, maar laat nu duidelijk zien dat ze achter zulke plannen staat.” Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor kan de woningnood onder met name jongeren sneller worden opgelost.

U bent hier