h

CdK Franssen moet nevenfuncties per direct beëindigen

15 februari 2005

CdK Franssen moet nevenfuncties per direct beëindigen

De Zuid-Hollandse Commissaris van de Koningin, de VVD-er Jan Franssen, gaat vreemd. Hij is namelijk niet alleen commissaris van ons Staatshoofd, maar ook nog van Roosdom Tijhuis BV, een bouwbedrijf.
Nu komt de Koningin daar waarschijnlijk wel overheen, maar als volksvertegenwoordiger heb ik daar veel moeite mee. Zeker omdat Franssen nog 29 nevenfuncties heeft en daarover weigert om openheid van zaken te geven waar het de beloning betreft.
Dat geld overigens ook voor de rest van de commissarissen van de Koningin. Op een autistische manier verschuilen ze zich achter het privacyargument en hullen zich verder in stilzwijgen.

De Zuid-Hollandse CdK heeft altijd gezegd dat het aan de Provinciale Staten is om aan te geven of een nevenfunctie wel of niet kan. Maar door geen openheid van zaken te geven waar het de honorering van zijn nevenfuncties betreft, maakt hij het de volksvertegenwoordiging onmogelijk om hem op een degelijke manier te controleren en om een duidelijke afweging te kunnen maken.
Voor de SP kan die afweging overigens achterwege blijven. CdK’s dienen net als ministers geen bijbanen te hebben. Ambtsdragers die door de gemeenschap worden betaald dienen zich daar ten alle tijden van bewust te zijn en andersom mag de gemeenschap verwachten dat een CdK zich voor 100% voor de bevolking inzet. Je bent het immers 7 dagen per week.
23 bijbanen die niets met het ambt van CdK te maken hebben passen daar niet in.
Waar ministers hetzelfde salaris verdienen, geen bijbanen mogen hebben en in aantal uren een behoorlijke werkweek vervullen, daar lijkt de CdK een scholier met een bijbaantje bij. Dat is overigens ook het beeld wat uit een rondgang door de GPD bladen op 3 februari langs een aantal oud-CdK’s bleek. Velen gaven toe dat de dagen er niet mee gevuld konden worden.

Er is nog een duidelijke reden om nevenfuncties te verbieden en dat is de schijn van de belangenverstrengeling. Jan Franssen is bijvoorbeeld Lid van de raad van Toezicht Stichting Stadion Ontwikkeling Den Haag die de opdracht geeft voor de bouw van het nieuwe ADO stadion en waarover nu een discussie over de milieuvergunningen gaande is. De provincie moet die milieuvergunningen afgeven.
Een schokkender voorbeeld is dat Franssen al sinds 1996 Voorzitter van de Raad van Advies van ICS bij accountantskantoor Deloitte is.
Deloitte is sinds 2003 de huisaccountant van de provincie Zuid-Holland en in 2004 ook de accountant van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) waar Franssen ook de voorzitter van is.
Verder doet Deloitte of een van haar dochters veel opdrachten voor de provincie zoals een aantal projecten op het gebied van veiligheid en daar zijn forse bedragen mee gemoeid.

Een verstandige bestuurder met gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en de kritische of zelfs wantrouwende blik van de burger naar de overheid blijft hier ver vandaan.
Aangezien het hebben van nevenfuncties voor CdK’s nu nog niet verboden is doet de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koningin er dan ook verstandig aan om per direct zijn betrekkingen met Deloitte te beëindigen en dat geld ook voor de raad van Toezicht Stichting Stadion Ontwikkeling Den Haag.

De VVD-er Franssen moet niet langer wijzen naar provinciale Staten als het gaat om de beoordeling van zijn nevenfuncties, maar als goed liberaal zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

Bart Vermeulen
Statenlid voor de SP in Zuid-Holland

U bent hier