h

SP roept GS op regie ambulance te voeren

13 februari 2005

SP roept GS op regie ambulance te voeren

Sint Juttemis niet afwachten, maar zelf de regie invullen, dat is het standpunt van de SP waar het het regionaal ambulancevervoer betreft.
De statenfractie van de SP Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over welke overheid de regie over de ambulancediensten gaat voeren. De SP vindt dat er een eind moet komen aan de blijvende onzekerheid. Nu dreigen voor het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) een steeds grotere problemen. Tegelijkertijd staan een aantal ambulanceposten onder druk en de aanrijdtijd van 15 minuten komt daardoor steeds meer in de knel. Een aanrijdtijd van 7 minuten wordt als levensreddend beschouwd. De aanrijdtijd zou medisch gezien dus eigenlijk omlaag zou moeten.

Het alleen vaststellen van spreidingsplannen voor ambulanceposten biedt onvoldoende mogelijkheden invloed uit te oefenen op de bereikbaarheid en het omlaag brengen van de aanrijdtijd. Het aantal standplaatsen van ambulances bepaalt mede een succesvolle aanrijdtijd waarbij het levensreddend doel voorop moet staan. De SP wil dat GS een overzicht voor heel Zuid-Holland maken waaruit blijkt welke gebieden die aanrijdtijd van 7 minuten nog niet halen. Recente problemen zijn er in de regio Hollands-Midden in het oostelijk deel (Alphen a/d Rijn Gouda, Bergambacht) die door de bezuinigingen van minister Hoogervorst een nachtelijke ambulance zou moeten missen. Ook de standplaatsen in Meerkerk en Ridderkerk staan zwaar onder druk. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben al hun bezorgdheid geuit over de voortgang van de acute zorg op regionaal niveau. De SP vraagt GS praktijkplannen te maken voor de betrokken regio´s en hierbij een datum met provinciale staten af te spreken.

Openbaarheid van cijfers van ambulance-aanrijdtijden ontbreekt nog steeds.

U bent hier