h

Waterconferentie, “Naar een groen waterbeleid in Zuid-Holland”

21 februari 2005

Waterconferentie, “Naar een groen waterbeleid in Zuid-Holland”

Op 4 maart a.s. houden de provinciale afdelingen van D66, Groen Links, PvdA en SP in samenwerking met de Zuid-Hollandse Milieufederatie en Rotterdams Milieucentrum een conferentie over groen waterbeleid in de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis in Den Haag, Zuidhollandplein. De Zuid-Hollandse waterschapsverkiezingen zijn achter de rug. De gekozen vertegenwoordigers staan voor belangrijke opgaven voor het waterbeheer in Zuid-Holland. In goed waterbeleid gaat veiligheid samen met natuurbeleid. Niet alleen deze waterschappers hebben een taak in het waterbeheer, ook de gemeentelijke en provinciale overheden hebben veel met water te maken. Hierbij valt te denken aan discussies over de gevolgen van de zeespiegelrijzing en klimaatsveranderingen. We gaan deze middag op zoek naar wat dit allemaal betekent voor Zuid-Holland.
De conferentie wil iedereen die zich betrokken voelt bij het waterbeleid in Zuid-Holland bijeen brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over het te voeren beleid. De waterconferentie is in het bijzonder bedoeld voor mensen uit de wereld van de waterschappen, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties en de politiek op landelijk, regionaal en lokaal niveau, maar staat uitdrukkelijk open voor alle geïnteresseerden .De conferentie is vrij toegankelijk. De ontvangst op 4 maart is tussen 13.00-13.30 uur. De conferentie start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Programma:
Onderdeel 1 13.30- 14.10u
Welkom door dagvoorzitter de heer Bart Bouman
13.35u aftrap door: Gedeputeerde water provincie Zuid-Holland: Lenie Dwarshuis van Beek
13.40 lezing: Prof. Toine Smit, hoogleraar duurzaam waterbeleid aan de Erasmus Universiteit, houdt een verhaal over het waterbeheer van de toekomst;

Onderdeel 2 14.10-15.10u
• parallelle workshops:
1. Westergouwe
2. Westland
3. Veenweiden/Krimpenerwaard
4. Water in de stad
5. de Delta

Pauze 15.10-15.40u

Onderdeel 3 15.40-16.25u
Onderleiding van mevr. Mirjam de Rijk (directeur Stichting Natuur en Milieu) reageren de inleiders op resultaten uit de 5 workshops en gaan discussie aan met de zaal; centrale vraag is: ‘naar een groen waterbeheer? Wat en Hoe!’.

16.25-16.30u. afsluiting door de dagvoorzitter

U bent hier