h

SP Statenfractie op bezoek in Nieuw Crooswijk

31 maart 2005

SP Statenfractie op bezoek in Nieuw Crooswijk

Op uitnodiging van de Federatie Bewoners Nieuw Crooswijk zijn de Statenleden van de SP in hun wijk langsgekomen. De wijk wordt met sloop bedreigd, maar de bewonersorganisatie verzet zich ertegen. Ook de SP heeft zich meermalen ingezet vóór renovatie en tegen sloop. Op 30 maart om 13 uur kregen de Statenleden een korte inleiding in het buurthuis De Tamboer. Aansluitend gaven leden van de bewonersvereniging FBNC een rondleiding in het gebied. In totaal wil de woningbouwcorporatie 1800 woningen slopen. Bewoners hebben echter al kritiek geuit op dit plan, omdat het grootste deel van de woningen nog in goede staat verkeerd.

Peter Romijn (SP): "Het is een prachtige wijk. Onbegrijpelijk dat ze dit willen slopen!" Het Rotterdamse Statenlid Rik Schonenberg ziet al gauw wat het probleem is. "Hier zie je wat de inzet van de bewoners is," terwijl hij wijst naar een net hofje waarin een meisje aan het spelen is, "en hier zie je de inzet van de gemeente!" Voor zijn voeten liggen een stapel vuil waaronder nog net de container te ontdekken valt.

U bent hier