h

Provincie laks en afwachtend in aanpak fijn-stof-problematiek.

7 april 2005

Provincie laks en afwachtend in aanpak fijn-stof-problematiek.

Gisteren besprak de statencommissie Groen, Water en Milieu het Plan van Gedeputeerde Staten over de aanpak van fijn stof. De SP-fractie uitte ongezouten kritiek op het provinciale beleid. SP´er Rik Schonenberg: ´Ondanks het gegeven dat er in Nederland jaarlijks duizenden mensen voortijdig sterven door de te hoge concentratie aan fijn stof in de lucht, lijken Gedeputeerde Staten zich voornamelijk druk te maken om het vernietigen van vergunningen door de Raad van State.
Dat het beleid zwaar tekortschiet blijkt wel uit de cijfers: waar in 2000 42 dagen een concentratie boven de 50 microgram/m3 werd gemeten in Rotterdam, was dat in 2003 opgelopen tot 91 dagen. Eén op de vier dagen dus! In de wijk Overschie zelfs één op de drie! En dat terwijl in Europees verband 20 microgram als maximaal aanvaardbaar risico wordt gezien!´ Het Plan van Aanpak liep daarbij ook vooruit op de verwachte Ministeriele Regeling die het mogelijk zou maken overschreidingen op de ene plaats goed te maken met een verbetering op de andere plaats. De SP-fractie is dan ook zeer tevreden met het recent afgegeven negatief advies van de Raad van State over die regeling. Het grote aantal slachtoffers maakt de fijne stofconcentraties tot een veel groter probleem dan alleen een administratief drempeltje voor overheid en bedrijfsleven. Nu de Raad van State dit heeft doorkruist ziet de SP-fractie uit naar een echte aanpak.

U bent hier