h

SP stelt vragen over de veiligheid van ‘Het Balkon’ te Maassluis

14 april 2005

SP stelt vragen over de veiligheid van ‘Het Balkon’ te Maassluis

Het Statenlid Peter Romijn (SP) heeft vragen gesteld over de veiligheid rond de nieuw aan te leggen complexen aan de waterweg; ‘Het Balkon’ in Maassluis. Er is al begonnen met de voorbereidingen van de bouw, terwijl de lokale SP al forse vraagtekens had gesteld. Nadat daar geen antwoord op was gekomen, trok de Provinciale Statenfractie aan de bel. ‘Het Balkon’ wordt buitendijks aangelegd en hoewel deze achter de stormvloedkering ligt zou dat tot gevolg kunnen hebben dat het Balkon onder water komt te staan. Dit gevaar lijkt klein, maar gezien de veranderingen in het klimaat is ook een grote hoeveelheid smeltwater dat afgevoerd moet worden door de rivieren zeker niet ondenkbaar. Dat zou kunnen leiden tot grote schade aan Het Balkon.
Tevens ligt Het Balkon aan een van de drukste waterwegen ter wereld, waarlangs veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Een mogelijke ramp hiermee zou grote gevolgen kunnen hebben voor de mensen die wonen langs de oever.

Op de vragen aan het college van Maassluis of hier rekening mee is gehouden en of er een gevarenanalyse is gemaakt is tot op heden geen antwoord gegeven. Wél kon er worden begonnen met de aanleg van de ontsluitingsweg naar het Balkon en zijn de eerste werkzaamheden met betrekking tot de bouw al begonnen. De SP zet hier vraagtekens bij. Peter Romijn: “Het belang om te beginnen met de bouw moet het immers niet winnen van de veiligheid!”

U bent hier