h

Opheldering over rol provincie bij stilleggen Crayestein West.

3 mei 2005

Opheldering over rol provincie bij stilleggen Crayestein West.

Op 21 april schorste de Raad van State de vergunning van de stortplaats Crayestein West. Vanaf dat moment zat de stortplaats zonder vergunning en was het verboden om de inrichting in werking te houden. De werkzaamheden gingen echter gewoon door waardoor omwonenden nog langer blootgesteld werden aan concentraties fijn stof. Pas na aandringen van de werkgroep Derde Merwedehaven, contacten bij het ministerie van VROM en na aangifte bij de politie ging Gedeputeerde Staten over tot actie en werd de stortplaats stil gelegd.

Volgens SP statenlid Bart Vermeulen is de hele gang van zaken typerend voor de werkwijze van de provincie. “Het niet handhaven van vergunningen komt nog steeds te vaak voor en ook in deze zaak nam GS weer een afwachtende houding aan. Dankzij de acties van de werkgroep Derde Merwedehaven werd GS gedwongen om handhavend op te treden, maar dat had niet nodig moeten zijn. GS moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet de andere kant opkijken.”

De hele gang van zaken is aanleiding voor de SP om op woensdag 4 mei verantwoordelijk gedeputeerde van der Sar om opheldering te vragen.

U bent hier