h

Ambulancezorg blijft een probleem

23 juni 2005

Ambulancezorg blijft een probleem

Ondanks het feit dat de provincie bij minister Hoogervorst gaat aandringen om af te zien van bezuinigingen op de ambulancezorg, blijven de aanrijdtijden onveranderd hoog.
Dat is de uitkomst van het debat bij de voorjaarsnota in Provinciale Staten. De SP had aangedrongen om de minister op te roepen niet verder op de ambulancezorg te bezuinigen. Behalve de VVD kon de rest van de partijen in de Staten zich in die oproep vinden.

Compensatie voor de bezuinigingen voor het komende jaar komt er in Zuid-Holland nog niet.

Wel gaat de Gedeputeerde op voordracht van de SP in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn om de ambulancezorg in Zuid-Holland tegemoet te komen en op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

In het najaar buigen Provinciale Staten zich over de mogelijkheden.

SP Statenlid Vermeulen was blij met de toezeggingen van de gedeputeerde, maar bleef bezorgd over de staat van de ambulancezorg.
"Terwijl bijna iedereen het over eens is dat de aanrijdtijden omlaag moeten gebeurt er niets en lopen slachtoffers onnodig medische schade op omdat de ambulance te laat komt. De ambulance moet er gegarandeerd in 15 minuten zijn."

U bent hier