h

‘Het Balkon’ in Maassluis nog niet veilig

16 juni 2005

‘Het Balkon’ in Maassluis nog niet veilig

De nieuwbouwhuizen in ‘Het Balkon’ te Maassluis kunnen niet verzekerd worden. Dat komt door de hoge risico’s die de huizen daar ondervinden. Dit blijkt uit de beantwoording op schriftelijke vragen van het SP-Statenlid Peter Romijn. In april stelde Peter Romijn vragen over de veiligheid van ‘Het Balkon’, omdat de huizen buitendijks gebouwd worden. “De provincie verzekert dat het hoog genoeg ligt, terwijl ze tegelijkertijd stelt dat het risico te groot is om te kunnen verzekeren. Dan is er toch wat scheef.”

Niet alleen hoog water, maar ook de transporten over de Nieuwe Waterweg vormen een gevaar. “De gemeente Maassluis moet de plannen nog een keer nakijken. Daarbovenop ondervindt het merendeel van de huizen meer geluidshinder dan toegestaan.” De lokale SP zal zich nu verder inzetten voor veilige nieuwbouw in Maassluis.

U bent hier