h

Onderzoek naar vervuiling Nieuw Hongerlandsedijk.

11 juni 2005

Onderzoek naar vervuiling Nieuw Hongerlandsedijk.

In antwoorden op vragen van de SP statenfractie zeggen Gedeputeerde Staten dat er nauwelijks tot geen verspreiding van verontreiniging vanuit de voormalige stortplaats aan de Nieuw Hongerlandsedijk naar de woonwagenlocatie Groenoord plaats vind.
Maar in hetzelfde antwoord rept de provincie wel over de kans op een
ontoelaatbare situatie als gevolg van verspreiding van vervuiling.
Dat is reden voor de SP om bij de gemeente (als eigenaar van de
stortplaats) om de voortgang van het saneringsplan en de huidige
situatie van de vervuiling te vragen. De laatste rapporten over de bodemvervuiling dateren uit 1997 en hetis niet uitgesloten dat de vervuiling zich inmiddels verspreid heeft.
Er is immers al een lichte bodemverontreiniging vastgesteld op de woonwagenlocatie.Gedeputeerde Staten vonden die verontreiniging niet ernstig genoeg omtot sanering over te gaan. Als er geen bodemgegevens over de laatste jaren bekend zijn, vind de SP een oriënterend onderzoek nodig, zeker gezien de ongerustheid bij
bewoners van Groenoord.

SP afdelingsvoorzitter Marga van Rossen; "Er moet snel duidelijkheid komen over de bodemkwaliteit rond de voormalige stortplaats. Op dit
moment wordt er overleg gevoerd over de saneringsmaatregelen en het kan niet zo zijn dat we over een paar jaar achter de feiten aanlopen.
In het belang van de gezondheid dient de grond zo snel mogelijk schoon te zijn."

Voorzitter van Rossen heeft per brief inmiddels het college van BenW om de rapporten gevraagd.

U bent hier