h

Provincie moet meedoen aan “week van de vooruitgang”

6 juni 2005

Provincie moet meedoen aan “week van de vooruitgang”

Dit jaar vindt voor de derde keer de “week van de vooruitgang” plaats.
In die week (17 t/m 22 september) is er veel aandacht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik.
Volgens SP statenlid Romijn is dat hard nodig. “Het aantal afgelegde autokilometers neemt ieder jaar toe, het mede door uitlaatgassen veroorzaakte fijn stof is een bedreiging voor de gezondheid van velen en dit college van Gedeputeerde Staten ziet meer asfalt als oplossing voor een betere mobiliteit. Hoog tijd om te laten zien dat het ook anders kan.” Vorig jaar kondigde het college van Gedeputeerde Staten na lang aandringen van de SP fractie aan om een bijdrage te leveren aan de week van de vooruitgang. Die bijdrage bleef echter beperkt tot een advertentie in de krant.
“Volstrekt onvoldoende” oordeelt Romijn. “Juist de provinciale overheid dient een actieve bijdrage te leveren om de automobiliteit terug te dringen ten gunste van openbaar vervoer en de fiets. Dat kan alleen door zelf het goede voorbeeld te geven.”

Als voorbeelden denkt de SP fractie aan het stimuleren van een “fiets naar je werkdag”, een bijdrage aan een autoloze dag zoals die in meerdere gemeenten wordt gehouden en om de discussie met de inwoners van Zuid-Holland aan te gaan.

Woensdag zal SP-er Romijn het college van GS vragen een actievere bijdrage aan de week van de vooruitgang te leveren dan vorig jaar.
Hiermee geeft de SP fractie, het college in de provincie Zuid Holland ruimschoots de tijd om dit jaar wel een bijdrage te laten leveren aan de “Week van de vooruitgang” en te laten zien dat zij het openbaarvervoer, de fiets en andere plannen om het milieu te ontlasten serieus neemt.

U bent hier