h

Provincie ondersteunt gemeenten bij week van de vooruitgang

16 juni 2005

Provincie ondersteunt gemeenten bij week van de vooruitgang

Met de fiets naar het werk, een autoloze dag of een week gratis openbaar vervoer: de SP vindt dat de provincie Zuid Holland actief mee moet doen aan de week van de vooruitgang. Deze wordt in de week van 17 tot en met 22 september gehouden. In die dagen is er veel aandacht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik. Statenlid Romijn (SP) vindt het van groot belang dat de provincie zich voor deze zaken inzet. “Dit college van Gedeputeerde Staten ziet meer asfalt als oplossing voor een betere mobiliteit. Hoog tijd om te laten zien dat het ook anders kan”.

Romijn stelde hierover vragen in de commissie Verkeer en Vervoer in de provincie. “Juist de provinciale overheid moet een actieve bijdrage leveren om de automobiliteit terug te dringen ten gunste van openbaar vervoer en de fiets. Dat kan alleen door zelf het goede voorbeeld te geven”.

Gedeputeerde van Nieuwenhoven zegde toe om een actievere rol te willen spelen voor de week van de vooruitgang. De gedeputeerde zal gaan kijken om in samenwerking met de gemeente’s in Zuid Holland een actievere bijdrage te leveren. Om een plan van aanpak te maken ging de gedeputeerde nu nog te ver. De gedeputeerde wil in eerste instantie de reactie van de gemeente’s afwachten.

Romijn die bewust vroegtijdig aan de bel trok om aandacht te krijgen voor de week van de vooruitgang noemde dit een eerste stap in de goede richting, maar is van mening dat de bijdrage van de provincie hiermee nog te laag is. Romijn wil de gedeputeerde nu een kans geven om hiermee aan de slag te gaan, maar als de resultaten te mager zijn zal hij via een motie afdwingen om de provincie te bewegen een actieve rol te gaan spelen voor de week van de vooruitgang.

U bent hier