h

Provincie pakt slechte ontvangst Regionale Omroepen aan.

23 juni 2005

Provincie pakt slechte ontvangst Regionale Omroepen aan.

Foto: Bart Vermeulen
De regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond kampen al langere tijd met een slechte radio-ontvangst in delen van de provincie. Voor Radio West is dat onder andere rond Leiden, de Bollenstreek en Den Haag het geval en bij Radio Rijnmond vooral rond Leerdam. De SP vindt het onaanvaardbaar dat de regionale radiozenders die een functie hebben als rampenzender slecht te ontvangen zijn. SP Statenlid Bart Vermeulen: “Het is in ieders belang dat de regionale omroepen een zo groot mogelijk bereik hebben. Ten eerste omdat ze een functie hebben als rampenzender, maar ook omdat ze zeer gewaardeerd worden door het publiek en de omroepen bij een zo groot mogelijk bereik extra aantrekkelijk worden.”

Ook de doorgifte van TV West op de kabel is in sommige gebieden een probleem.

Op aandringen van de SP en met steun van de hele Provinciale Staten gaat Gedeputeerde van Heijningen de knelpunten bij de ontvangst van de Regionale omroepen in kaart brengen.
Samen met de omroepen zal dan bekeken gaan worden hoe de ontvangst verbeterd kan worden.

In het najaar zal het plan gereed zijn en zullen Provinciale Staten besluiten over de maatregelen die nodig zijn.

U bent hier