h

“Rijn-Gouwelijn molensteen om nek gemeenten?”

16 juni 2005

“Rijn-Gouwelijn molensteen om nek gemeenten?”

De SP vreest dat de Rijn-Gouwelijn de gemeenten langs het tracé in financiële problemen kan brengen.
Statenlid Bart Vermeulen sprak in de Provinciale commissievergadering Mobiliteit, Kennis en Economie zelfs van een molensteen om de nek van de gemeenten.

De provincie heeft een aantal bestuursovereenkomsten gesloten met de gemeenten langs het oostelijk deel van het tracé.
Om de bijdrage van de gemeenten aan de Rijn-Gouwelijn te kunnen betalen, wordt er in de overeenkomsten gesproken over vele bouwplannen waar de gemeenten hun geld vandaan kunnen halen. SP-er Vermeulen; “Veel van die bouwplannen zijn echter nog helemaal niet zeker en voor enkelen is zelfs een streekplanwijziging nodig. Wat overkomt de gemeenten straks als er een kink in de kabel komt en een bouwplan gaat niet door? Er zijn al vele gemeenten waar de provincie financieel toezicht op houd, dat hoeven er wat mij betreft niet meer te worden.”

De SP is een voorstander van aanleg van de Rijn-Gouwelijn want ze meent dat het een goede kwaliteitsverbetering is voor het openbaar vervoer.
Maar als dat een groot financieel risico betekend voor de gemeenten of ongewenste bouwplannen met zich meebrengt dan houd de SP grote twijfels.

Ook het tracé door de Leidse binnenstad is een punt van zorg voor de provinciale SP.
De veiligheid van de fietsers speelt daarbij een grote rol, maar ook het feit dat reizigers uit andere richtingen vaker moeten overstappen terwijl ze nu met de bus door de Breestraat kunnen reizen.
Vermeulen; “Het is geen goede zaak om enerzijds de kwaliteit te verbeteren door de aanleg van de RGL, maar aan de andere kant mensen het openbaar vervoer uit te jagen door een kwaliteitsverslechtering door vaker overstappen.”

U bent hier