h

Risicokaart Zuid-Holland snel online en compleet!

7 juni 2005

Risicokaart Zuid-Holland snel online en compleet!

SP statenlid Vermeulen vindt dat de provincie snel werk moet maken van de risicokaart van de provincie Zuid-Holland. Op die kaart kunnen inwoners van de provincie zien waar in hun omgeving potentieel gevaarlijke locaties zijn.
Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede zijn alle provincies gestart met de uitvoering van zo’n kaart. Inmiddels is het al weer 5 jaar na de ramp, maar is de risicokaart in Zuid-Holland, net als in enkele andere provincies, nog steeds niet beschikbaar. De gezamenlijke Statenfracties van de SP hebben daarom
Het rapport "van de kaart" opgesteld waarin de voortgang van de risicokaarten nader bekeken wordt.
Uit het rapport blijkt dat de risicokaart in Zuid-Holland vertraagd werd door miscommunicatie en slechte samenwerking en afstemming tussen Rijk, provincie en gemeenten.

Inmiddels is wel de kaart van de provincie Overijssel gepubliceerd, maar volgens de SP ontbreekt veel informatie nog op die kaart. Zo zijn er geen gegevens over gevaarlijkestoffen transporten en milieuvergunningen opgenomen.
SP Statenlid Vermeulen; “Het rapport biedt genoeg aanbevelingen om de risicokaart van de provincie compleet te maken en zo de inwoners een volledig inzicht geven in de veiligheid van hun leefomgeving. Er is kostbare tijd verloren, de kaart kost een hoop geld, extra redenen om iets goeds te presenteren als de kaart klaar is. Laat gedeputeerde staten de kritiekpunten in het rapport dan ook beschouwen als een steuntje in de rug. Veiligheid is immers een zaak van ons allemaal."

Kritiek op de risicokaart dat het een inspiratiebron voor terroristen zou zijn deelt de SP niet. Alle informatie die er op staat is immers al openbaar.
Terroristen worden niet aangemoedigd door een risicokaart, maar zonder een kaart wordt inwoners wel relevante informatie onthouden. Het mag niet meer voorkomen dat je onwetend naast een potentieel gevaarlijk bedrijf woont.

Woensdagavond (8 juni) tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen zal SP Statenlid Vermeulen het SP rapport “van de Kaart” aanbieden aan het college van gedeputeerde Staten.
Via vragen heeft Vermeulen om een schriftelijke reactie van GS op het rapport gevraagd.


Het rapport "van de kaart"


De terrorismebijlage

U bent hier