h

SP op de bres voor discobus

16 juni 2005

SP op de bres voor discobus

In het weekblad van Leidschendam-Voorburg stond deze week het volgende artikel;
Jongeren uit Leidschendam gaan graag uit in Zoetermeer. De café’s en discotheken in het Damcentrum sluiten om één uur ’s nachts de deuren. Maar dan begint het feest pas. Sinds het verdwijnen van de nachtsprinter zijn de jongeren genoodzaakt per fiets of scooter naar Zoetermeer te reizen. Om aan deze onveilige situatie een einde te maken, werd het idee geopperd door de Leidschendamse jongerenwerkgroep om een ‘discobus’ tussen de gemeenten te laten rijden. Nu dreigt het plan geen doorgang te vinden omdat Zoetermeer niet onder de rijzone van de HTM valt. De SP-fractie in Provinciale Staten heeft bij monde Bart Vermeulen op 7 juni kritische vragen gesteld over de gang van zaken.

“Dit is weer een duidelijk voorbeeld van waar de liberalisering ons gebracht heeft”, vertelt Vermeulen, in het dagelijks leven leraar aardrijkskunde in Leidschendam, “organisaties die niet over hun grenzen heen kunnen kijken en weigeren een verbinding in te stellen die in het belang van de inwoners is. Jongeren die veilig willen uitgaan zijn daar nu de dupe van.”

De SP wil van de gedeputeerde weten welk beleid er gevoerd wordt ten aanzien van rijzone-overschrijdende verbindingen, en welke mogelijkheden GS heeft om praktische problemen zoals bij de discobus op te lossen. Vermeulen: “Inmiddels lijkt HTM toch over de brug te komen. Als de onderneming rendabel gemaakt kan worden, willen ze meewerken.
Hoe dan ook zal de SP-fractie in Leidschendam-Voorburg in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering een motie indienen; in die motie wordt samenwerking bepleit tussen de horeca in Zoetermeer, de gemeente Zoetermeer en de gemeente Leidschendam-Voorburg om het probleem op te lossen en een discobus te introduceren.
Mocht HTM inderdaad z’n standpunt gewijzigd hebben, dan kan het zonder motie.

Als leraar spreekt Vermeulen regelmatig jongeren uit Leidschendam die uitgaan in Zoetermeer: “Die jongelui vertellen me dan dat het niet prettig is midden in de nacht naar Zoetermeer en terug te fietsen. Een discobus zou echt een uitkomst zijn.
Het gaat hier gewoon om sociale veiligheid.” “Sommige jongeren gaan zelfs stiekem, zonder medeweten van hun ouders, naar Zoetermeer”, gaat Vermeulen verder, “anders zouden ze geen toestemming krijgen. Een discobus zou dit probleem verhelpen.”

Zo ingewikkeld is het toch niet, verzucht Vermeulen: “De directeur van HTM kan contact opnemen met z’n collega van Connexxion om het probleem van de rijzone op te lossen en zo op te komen voor het belang van z’n reizigers. Als ze maar willen!”

U bent hier