h

SP zorgt voor forse impuls gebruik biobrandstof

22 juni 2005

SP zorgt voor forse impuls gebruik biobrandstof

Door het aannemen van 2 SP moties in Provinciale Staten krijgt de toepassing van biologische brandstof een forse impuls.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota vroeg de SP aandacht voor het probleem van fijn stof en de slechte milieukwaliteit in Zuid-Holland. Omdat er veel goede ontwikkelingen gaande zijn met het gebruik van bijvoorbeeld koolzaadolie als brandstof voor bussen diende de SP een voorstel in om een onderzoek te starten naar de productie en het gebruik van biologische brandstof in Zuid-Holland. Daarbij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid om bij de concessieverlening aan de aanbieders van het openbaarvervoer eisen te stellen over het gebruik van biobrandstof.

Ook een voorstel van de SP samen met de collegepartijen om snel te starten met een proef voor de toepassing van biobrandstof bij voertuigen van de provincie zelf kreeg ook de unanieme steun vanuit de Staten.

SP-er Vermeulen; “De provincie kan nu mooi het goede voorbeeld geven door de auto’s van de commissaris van de koningin en de gedeputeerden op biobrandstof te laten rijden. De bussen van de openbaarvervoerbedrijven moeten dan snel volgen.”

De agrarische teelt van grondstoffen van biobrandstof biedt ook mogelijkheden voor versterking van de regionale economie.

U bent hier