h

Onderzoek naar dioxine in Lickebaertpolder moet worden doorgezet

24 juli 2005

Onderzoek naar dioxine in Lickebaertpolder moet worden doorgezet

De SP fractie in Provinciale Staten wil dat het onderzoek naar de oorzaak van de dioxinebesmetting in de Lickebaertpolder in Vlaardingen wordt doorgezet en uitgebreid.
Onlangs maakten Gedeputeerde Staten bekend dat er geen veroorzaker kon worden aangewezen. SP statenlid Bart Vermeulen is daarover zeer verbaasd.

“Het is absoluut vreemd dat GS zich neerleggen bij het ontbreken van de veroorzaker van dit probleem. Zeker omdat de getroffen melkveehouders te maken hebben gekregen met forse extra kosten en lagere inkomens. Daar kan de gedeputeerde niet zomaar aan voorbijgaan.”

De SP fractie heeft via schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gevraagd om het onderzoek uit te breiden.

“GS lijkt het probleem af te doen als "slechts" een tijdelijk probleem in het groeiseizoen. Laten we er nu voor gaan zorgen dat het probleem in geen enkel seizoen meer voorkomt” aldus Vermeulen.

Verder heeft de SP fractie aan GS verzocht om de getroffen melkveehouders bij te staan in hun strijd voor schadevergoeding.

U bent hier