h

Provincie verantwoordelijk voor gifstort op Stort van Troost?

9 juli 2005

Provincie verantwoordelijk voor gifstort op Stort van Troost?

De eigenaar van de Stort van Troost in de polder Stededijk bij Dordrecht heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor het vervuilen van een perceel grond bij de stort tussen 1962 en 1983. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in de jaarrekening van 2004.

De SP fractie in Provinciale Staten heeft GS om opheldering gevraagd. De gedeputeerde moet aangeven of en zo ja wat er allemaal door de provincie vervuild is.

Het lijkt de SP vooralsnog de wereld op zijn kop. De stort van Troost is ook volgens de toenmalige vergunning illegaal, met name met minerale olie en olieachtige stoffen vervuild. De SP fractie kan zich er niets bij voorstellen dat de overheid verantwoordelijk zou kunnen zijn voor dergelijke illegale dumppraktijken, ook niet in die tijd.

Verder heeft de SP gevraagd wat de provincie kan doen om de sanering te bespoedigen omdat de gemeente Dordrecht niet in staat lijkt om de sanering uit te voeren.

SP statenlid Bart Vermeulen; “De provincie had aangegeven dat de sanering urgent was en uiterlijk in 2004 moest zijn begonnen. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en lekt de vervuiling verder weg. Het lijkt erop dat niemand zijn verantwoordelijkheid wil nemen om de stort te saneren.”

Bodemsaneringen worden steeds meer een zaak van lagere overheden als de gemeente Dordrecht, daardoor duren onderhandelingen over de financiering met het rijk steeds langer.

De echte vervuilers ontspringen echter de dans.
Volgens de SP moet de eigenaar van de stortplaats onder andere naar Shell gaan om geld te halen en dan samen met de gemeente snel starten met saneren.

U bent hier