h

Snel duidelijkheid over gang van zaken in recreatiegebied Vlietland

1 augustus 2005

Snel duidelijkheid over gang van zaken in recreatiegebied Vlietland

Al langere tijd bereiken de SP statenfractie berichten over zaken die in recreatiegebied Vlietland spelen en die niet goed gaan.

Dan gaat het onder andere over slechte verhoudingen tussen de erfpachter (Vlietland BV) enerzijds en de ondererfpachters en de provincie anderzijds.

Daarnaast wordt er al zo’n 15 jaar niet in het gebied geïnvesteerd om het voor dagrecreanten aantrekkelijk te maken en ontbreken daardoor basisvoorzieningen als fatsoenlijke douches en toiletten. De SP fractie maakt zich grote zorgen over de toekomst van het recreatiegebied en wil daarom dat Gedeputeerde Staten aangeven hoe de problemen zijn ontstaan en wat daaraan gedaan gaat worden.

Verder duiken er (onder andere in de media) regelmatig dezelfde verhalen op over onrechtmatigheden die door de erfpachter zouden zijn begaan. Reden voor de SP om daar ook duidelijkheid aan GS over te vragen om aan de geruchtenstroom een einde te maken.

SP Statenlid Vermeulen; “Het gebied heeft ongeveer een miljoen bezoekers per jaar die met veel plezier een dagje in het gebied recreëren. Zij mogen niet de dupe worden van wanbeleid in het gebied. Zeker niet nu recreëren in de buurt van de stad steeds meer aan populariteit wint en het gebied de komende jaren dus onverminderd populair blijft.”

De provincie is volgens de SP als eigenaar van het gebied verantwoordelijk voor de kwaliteit van Vlietland en moet zich actiever opstellen om zaken die niet goed gaan op te lossen.

Vermeulen; “Vlietland is een openbaar en met publieke middelen gefinancierd recreatiegebied. Bezoekers en ondererfpachters moeten daar dan ook kwaliteit voor terug krijgen en mogen niet aan de grillen van een erfpachter worden overgeleverd.”

U bent hier