h

Vuurtoren Ouddorp niet onbemand

18 augustus 2005

Vuurtoren Ouddorp niet onbemand

De SP ziet niets in het voornemen van Rijkswaterstaat om te onderzoeken of de vuurtoren in Ouddorp op Goeree-Overflakkee geautomatiseerd kan worden.
Voor de SP blijft de fysieke aanwezigheid van een vuurtorenwachter van groot belang voor de veiligheid in het gebied. Dat melden de SP Tweede Kamer- en Provinciale Statenfractie in reactie op het onderzoek wat Rijkswaterstaat verricht naar de automatisering van de vuurtoren.

SP Statenlid Bart Vermeulen ziet in een bemande vuurtoren een goede aanvulling op het werk van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).
“De vuurtorenwachter kan een grote strook land in de gaten houden en bijspringen in noodsituaties. En in een gebied met twee en een half miljoen toeristen per jaar en het grootste surfgebied van Europa in de nabijheid is dat geen overbodige luxe.”

SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat.
In die vragen wil ze onder andere weten wat de minister voor rijksbeleid voert waar het de bemensing van vuurtorens betreft.

Gerkens; “de signalen van bestuurders uit de regio op de plannen zijn zeer afwijzend, de minister zal zich dat aan moeten trekken. Verder is het vreemd dat er nog geen duidelijk beleid is wat zich richt op de bemensing van vuurtorens in Nederland terwijl de aanwezigheid van “extra ogen” in de kuststrook uit oogpunt van sociale veiligheid alleen maar is toe te juichen.

De SP Statenfractie roept gedeputeerde van Heijningen (veiligheid/ toerisme) op om bij Rijkswaterstaat aan te dringen om de vuurtoren bemenst te houden.

U bent hier