h

Opnieuw zandwinlocatie niet in orde

8 september 2005

Opnieuw zandwinlocatie niet in orde

De bodem van het Valkenburgse Meer vertoont op een aantal punten veel te steile gedeelten en voldoet daarmee niet aan de vergunningvoorwaarden.
Dat blijkt uit peilingen die in januari van dit jaar zijn gedaan en die in handen zijn gekomen van SP Statenlid Bart Vermeulen.
Te steile bodems kunnen instabiele en gevaarlijke situaties opleveren en dit was eerder de reden dat er bij de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland een deel van de oevers werd afgezet. SP Statenlid Bart Vermeulen; “De diverse vergunninghouders die actief zijn in zandwinlocaties in Zuid Holland lijken het met de regels niet zo nauw te nemen.
Rijnland BV heeft door haar manier van werken in de Meeslouwerplas al een erg slechte staat van dienst. Eerder reparatieverplichtingen van de oevers aldaar kwam ze niet na en ze hebben ruim een jaar lang met medeweten van de provincie zonder vergunning zand gewonnen. Verder komen ze tot op de dag van vandaag de vergunningvoorwaarden niet na.
Dat nu ook door van Herwaarden Beheer BV in het Valkenburgse Meer de regels worden overtreden is weer een nieuw dieptepunt in de provinciale handhaving.”

De SP pleit al langer voor een snel herstel van de oevers van de Meeslouwerplas, maar daar is al sinds juli 2004 niets gebeurt.

Vermeulen; “Als de vergunninghouders zich niet aan de regels houden en nog langer wachten met het herstel van de bodems zit er maar 1 ding op en dat is alle lopende zandwinprojecten stil leggen totdat door de bedrijven wel aan de vergunningen is voldaan. De tijd van pappen en nathouden is voorbij en de provincie moet eens gaan doen wat ze al jaren geleden had moeten doen, namelijk de vergunningen handhaven.”

De SP hoopt dat Gedeputeerde van der Sar snel werk maakt van een grondige inventarisatie van alle voormalige en huidige zandwinlocaties. Eerdere visuele waarnemingen van Statenlid Vermeulen op het Joppe in Warmond gaven ook een beeld van grote diepteverschillen en dus te steile gedeelten.

Op het Joppe mag Rijnland BV binnenkort weer aanvangen met uitbreiding van de zandwinning en van Herwaarden wil in het Valkenburgse Meer de zandwinning fors uitbreiden. Wat de SP betreft is daar voorlopig geen sprake van. Eerst zal de veiligheid van de bodems zeker gesteld moeten worden.

Onlangs stelde Vermeulen de kwestie van de Meeslouwerplas opnieuw in Provinciale Staten aan de orde en de beantwoording wordt binnen enkele weken verwacht.

U bent hier