h

Voorzieningen in Rijnsaterwoude kunnen beter

9 oktober 2005

Voorzieningen in Rijnsaterwoude kunnen beter

Het voorzieningenniveau van Rijnsaterwoude is ver beneden de wens van haar inwoners. Dit blijkt uit een enquête van de Provinciale Statenfractie van de SP. De Socialistische Partij gaat nu samen met de bewoners van het dorp aan de slag voor verbeteringen. Het circa 1300 inwoners tellende dorp kwam eerder dit jaar in het nieuws vanwege de strijd voor een bushalte. Statenlid Bart Vermeulen (SP): “De bushalte is er nu, maar het dorp is nog lang niet wat het zou kunnen zijn. Er missen winkels, een huisarts, goede culturele activiteiten. Uit de enquête zijn zoveel goede ideeën gekomen, dat we eind oktober zoveel mogelijk bewoners bij elkaar gaan brengen. Dan gaan we concrete plannen maken voor verbeteringen!”

De enquête is de eerste in een reeks waarbij de SP 54 dorpen met minder dan 2000 inwoners gaat onderzoeken. Bart Vermeulen: “De laatste jaren zijn veel kleine kernen qua leefbaarheid achteruit gegaan. Terwijl er toch echt veel te bereiken is. In Rijnsaterwoude willen we in ieder geval inzetten op een huisarts die wekelijks langskomt!”

Uit de enquête zijn veel ideeën gekomen die uiteraard niet allemaal uitvoerbaar zijn, maar volgens de SP is er meer mogelijk dan men denkt.

De inwoners van Rijnsaterwoude krijgen via de media nog een datum door voor een bijeenkomst eind oktober waarbij gekeken gaat worden welke zaken snel te realiseren zijn.

Uitslag enquête Rijnsaterwoude
Sinds kort wordt Rijnsaterwoude 3 keer per week aangedaan door een SRV winkelwagen. Nadat de lokale supermarkt failliet is gegaan waren er een tijd lang geen winkels in het dorp. De winkelwagen wordt echter als vrij duur ervaren zodat mensen met een auto liever naar een supermarkt in Alphen rijden. Ruim 62% van de geënquêteerden mist een échte winkel in het dorp, met levensmiddelen en verse producten. Een enkeling betwijfelt of dit wel haalbaar is. Een kwart van de inwoners vroeg nadrukkelijk om een pinautomaat.

Een meerderheid, 56%, van de bevolking is ontevreden over het woningbeleid. Het zijn vooral de starters en seniorenwoningen die te weinig aanwezig zijn. De 19% inwoners die vinden dat er voldoende woningen zijn, merken vooral op dat er geen vraag naar is: “Jongeren willen hier niet wonen.”

Dat er in het dorp namelijk te weinig te doen is, ondersteund 75%. En 25% weet ook goed hoe dat komt: Het huidige buurthuis ‘Schoolhuys’ wordt blijkbaar slecht beheerd. De dorpelingen wensen een veelheid aan extra voorzieningen, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, een gezellige uitgaansgelegenheid (waar men ook kan eten) en een clubgebouw voor de jeugd. Een aantal vragen ook om recreatiemogelijkheden langs het Braasemermeer.

In Rijnsaterwoude is geen huisarts, maar in Leimuiden – 3 kilometer verderop – is een arts en apotheek aanwezig, maar velen zijn daar niet blij mee: “Als je niet zo gezond bent kan je maar beter verhuizen.” Wel 82% van de inwoners heeft behoefte aan een spreekuur van een arts.

Dit jaar werd de bushalte voor de interliner op de N207 geopend. Dat betekent dat het dorp overdag nu 4 à 5 keer per uur aangedaan wordt. Maar niet iedereen is vol lof: “De bushalte nu is niet geschikt voor mensen met een kinderwagen of invalide. Bovendien is het te ver uit het dorp. Ben er wel blij mee dat er in ieder geval wat is”. Nu is 34% van de bevolking ontevreden over het openbaar vervoer.

U bent hier