h

SP stort gifgrond Stort van Troost voor de deur van Shell

23 november 2005

SP stort gifgrond Stort van Troost voor de deur van Shell

Foto: SP

SP-Kamerlid Krista van Velzen en SP Statenlid Bart Vermeulen hebben vanmorgen met enkele collega-actievoerders ernstig vervuilde grond gestort op de stoep van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hoewel zowel de woordvoerder van Shell als de politie het Kamerlid sommeerden de grond weer mee te nemen, waren de SP aktivisten daartoe niet bereid. Van Velzen: 'Het moet ook niet gekker worden. Shell heeft decennia lang zwaar chemisch afval in een kwetsbaar natuurgebied gestort. Ze weigeren nog steeds hun verantwoordelijkheid te nemen. Nu wij ze een handje helpen moeten ze hun eigen cadeautjes niet weigeren!
Ik neem de nieuwe reclameslogan van Shell zeer serieus: waar u stopt gaan wij verder! Vandaag hebben we een klein deel van de nalatenschap op de stoep van Shell gestort. Daar hoort het natuurlijk niet thuis, maar het kan daar in ieder geval minder kwaad dan in de bodem van de Biesbosch.”

De SP-ers hebben Shell-directeur Van der Veer om een gesprek gevraagd om nu echt eens te komen tot een oplossing voor de ernstige bodemverontreiniging met Shell-afval.

De politie liet Van Velzen al weten de kosten voor het opruimen van de vervuilde grond op het Kamerlid te verhalen. Van Velzen: 'Die rekening stuur ik linea recta door aan Shell directeur Jeroen van der Veer. De vervuiler betaalt!

De grond die Van Velzen samen met Zuidhollands Statenlid Bart Vermeulen en Oud-Kamerlid Remi Poppe voor de deur van het hoofdkantoor van Shell stortte is een klein deel van een grote hoeveelheid gevaarlijk afval die Shell heeft laten storten bij Nationaal Park de Biesbosch. Op de zogenoemde Stort van Troost dumpte Shell in de jaren tachtig via onderaannemer Troost afval met onder andere olie, calciumhydroxide, katalysatorafval en silicagel. Staatssecretaris Van Geel is van de saneringsnoodzaak doordrongen, maar schuift daadwerkelijk optreden steeds af naar lagere overheden. Deze missen echter het geld en de expertise voor omvangrijke bodemsaneringsoperaties. Shell wijst iedere verantwoordelijkheid voor de omvangrijke gifstort van zich af.

Via de website van de SP en via lokale acties in de regio rond de Biesbosch kan iedereen kleine hoeveelheden gifgrond alvast ter sanering naar zowel Shell als staatssecretaris Van Geel sturen.

U bent hier