h

De Rijnlandroute is een schijnoplossing

7 december 2005

De Rijnlandroute is een schijnoplossing

Iedereen die wel eens naar Katwijk is gegaan kent de ellenlange files op de Churchilllaan in Leiden. Het is een groot verkeersprobleem dat schreeuwt om aandacht. De plannen om een snelweg door Leiden aan te leggen, de zogenaamde Rijnlandroute of N11-West, klinken dan ook zinvol. De Rijnlandroute is echter een schijnoplossing die de verkeersdrukte in Leiden totaal niet vermindert, zo blijkt uit onderzoeken. Investeren in openbaar vervoer en de fiets is wél een oplossing. Dit voorjaar bracht de provincie Zuid-Holland een rapport uit over de effecten van de Rijnlandroute. De weg zou in principe het verkeer vakkundig om Leiden heen leiden. De beleidsmakers houden ditmaal geen rekening met het feit dat de meeste auto’s op de Churchilllaan als lokaal verkeer in Leiden rondrijden. De aanleg van de nieuwe snelweg heeft, blijkt uit diezelfde studie, geen enkele invloed op de file’s in Leiden.

Daarbovenop wordt de toenemende vraag naar autoverkeer in Leiden stelselmatig overschat. De berekeningen gaan uit van 9000 nieuwe woningen in Valkenburg – terwijl er zeer waarschijnlijk maar 5000 of minder woningen komen. Ook gaan de politici ervan dat er over 15 jaar 2,5 keer zo veel bedrijventerreinen zijn als nu – terwijl er nu al een ruim overschot is aan bedrijventerreinen.
Het meest schokkende is dat er nauwelijks rekening gehouden wordt met de kansen die het openbaar vervoer biedt.

De Rijnlandroute zal zeker niet in de komende tien jaar aangelegd gaan worden. Of de weg er ooit komt of niet, in alle gevallen is het goed om nu al het verkeersprobleem aan te pakken. Juist openbaar vervoer en de fiets zouden verlichting kunnen brengen op de Leidse wegen.

Meer en beter onderhouden fietspaden zou een goed begin zijn. Voor fietsers kunnen ook de stoplichten beter afgesteld worden. Vooral de stoplichten op de kruisingen met de Churchilllaan zijn een ontmoedigingsbeleid voor fietsers. Eventueel kunnen onder de grote wegen nog meer fietstunnels aangelegd worden. Voor mensen die Leiden willen bezoeken zouden er grote parkeerterreinen à la de Haagweg moeten komen, inclusief gratis busjes naar de stad. De al aanwezige stadsbussen moeten dan frequenter gaan rijden en op meer plaatsen komen.

De Rijnlandroute zal tussen de 350 miljoen en de 1 miljard euro kosten. Dat is veel geld voor een weg die niets oplost. De weg zal ook dwars door de natuur van de Oostvlietpolder aangelegd worden met een op- en afrit in de Westeinderpolder in Zoeterwoude.
Al met al is de Rijnlandroute niets anders dan een schijnoplossing, een farce. De SP is dan ook vierkant tegen de aanleg van deze weg, en wil hoe dan ook investeren in openbaar vervoer en de fiets in Leiden. Want alleen zó kan het verkeersprobleem duurzaam aangepakt worden en profiteert iedereen daar ook op korte termijn al van.

Peter Romijn is Statenlid voor de SP in Zuid-Holland,
Antoine Theeuwen is lijsttrekker van de SP in Leiden voor de raadsverkiezingen van 2006.

U bent hier