h

Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

15 januari 2006

Grote twijfel deugdelijkheid Shellinstallaties

Voor de derde keer in een half jaar tijd was er 15 januari een grote storing bij de Shellraffinaderij in Pernis.
Een door brand gescheurde stoomleiding zorgde voor grote geluidsoverlast en de raffinaderij moet gedurende lange tijd weer affakkelen. Honderden bezorgde omwonenden zochten daarop contact met diverse instanties. De SP statenfractie is verbijsterd dat er in 6 maanden tijd diverse grote storingen met grote overlast voor milieu en omwonenden plaats vinden en wil dat er een grootscheeps onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken in de raffinaderij.

Statenlid Bart Vermeulen trok in juli 2005 ook al aan de bel toen de raffinaderij als gevolg van een stroomstoring 2 dagenlang moest affakkelen.
Vermeulen; “Met ook nog een storing op 5 januari van dit jaar lijkt dit geen incident meer en we hebben dan ook grote twijfels over het onderhoud van de diverse installaties bij Shell. Ook het feit dat er bij de diverse storingen steeds branden uitbreken baart ons grote zorgen. Het wordt tijd om de hele raffinaderij eens grondig tegen het licht te houden.”

In schriftelijke vragen een Gedeputeerde Staten vraagt de SP dan ook om een grondig onderzoek bij de raffinaderij en naar welke incidenten zich nog meer op de raffinaderij hebben voorgedaan.
Ook wil de Statenfractie weten wat de technische stand van zaken is op het complex. Het vermoeden bestaat dat de apparatuur de hoge productie niet aan kan en er dus onderhoud- of ouderdomsproblemen zijn.

U bent hier