h

Rapportage luchtkwaliteit Sliedrecht en Dordrecht zorgelijk.

30 januari 2006

Rapportage luchtkwaliteit Sliedrecht en Dordrecht zorgelijk.

De SP heeft geschrokken gereageerd op de uitkomsten van de "rapportage
ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Sliedrecht en Dordrecht" welke
op 30 januari werd gepresenteerd.
Het betreft een onderzoek wat in opdracht van de gemeente Sliedrecht
is uitgevoerd en wat zich richt op de ontwikkeling van de
luchtkwaliteit, maar ook op de vergunningverlening en handhaving door
de gemeente en de provincie. Volgens het rapport zijn er veel vergunningen met een te grote emissieruimte, toetst de provincie vergunning niet of nauwelijks aan het Besluit luchtkwaliteit en is ook de toetsing aan de IPPC richtlijn(Integrated Pollution Prevention Control) niet adequaat toegepast. Daarnaast gedoogd de provincie al 10 jaar dat er bij een bedrijf geen geldige milieuvergunning is, terwijl het bedrijf een forse uitstoot van fijnstof heeft en met oplosmiddelen werkt. Keer op keer worden gedoogbeschik- kingen afgegeven. De provincie voldoet hiermee niet aan haar actualisatieplicht wat betreft milieuvergunningen en ook niet aan de minimalisatieplicht die ongezonde stoffen terug moet dringen.

SP Statenlid Bart Vermeulen schrok van de uitkomsten van het rapport."We wisten al dat de provincie op het gebied van vergunningverlening en handhaving een slechte naam heeft, maar dat het alleen al rond Sliedrecht en Dordrecht zo slecht gesteld is, is schrikbarend.Ook de hoge uitstoot van stoffen als diverse stikstofoxiden, zwaveloxiden en dichloormethaan (een mogelijk kankerverwekkende stof)door de bedrijven rond Sliedrecht en Dordrecht baart de SP zorgen.Vermeulen heeft Gedeputeerde Staten om een reactie gevraagd en wil het rapport dan zo snel mogelijk in Provinciale Staten bespreken.

"De inwoners van het gebied moeten er op kunnen vertrouwen dat de provincie en de bedrijven hun zaken in orde hebben en moeten schone lucht in kunnen ademen. Dit rapport wijst in beide zaken op het tegendeel. Gedeputeerde Staten moeten nu snel in actie komen en
aangeven wat ze gaat doen om de problemen op te lossen." Aldus het Statenlid.

U bent hier