h

SP Statenfractie tegen uitbreiding zandwinning Valkenburg

29 januari 2006

SP Statenfractie tegen uitbreiding zandwinning Valkenburg

Aanstaande woensdag bespreken Provinciale Staten het voorstel om de zandwinning in het Valkenburgsemeer uit te breiden. De SP Statenfractie zal dat voorstel niet steunen.
Zij maakt vooral bezwaar vanwege het feit dat er bij de betrokken gemeenten geen draagvlak voor is, de recreatieve inrichting van het Valkenburgsemeer in het gedrang komt en er geen goede oplossing is voor compensatie van gronden voor een veehouder die grond kwijt raakt door de uitbreiding van de zandwinning. Een ander groot punt van zorg voor de SP zijn de ondeugdelijke oevers. Naar aanleiding van instabiele oevers in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland kijkt de SP kritisch naar de gevolgen van zandwinning in andere recreatiegebieden.
SP Statenlid Bart Vermeulen beschikt over peilingen die aantonen dat de oevers ook in het Valkenburgsemeer te steil zijn en daarmee op termijn gevaarlijke situaties op zouden kunnen leveren.

Mochten Provinciale Staten toch akkoord gaan met uitbreiding van de zandwinning dan zal de SP voorstellen om de uitbreiding pas te laten starten als de overige oevers volgens de vergunningvoorwaarden zijn hersteld. Dit om situaties zoals in Vlietland te voorkomen.

U bent hier