h

Toch grondonderzoek Lickebaertpolder?

16 januari 2006

Toch grondonderzoek Lickebaertpolder?

De SP statenfractie van Zuid Holland heeft vragen gesteld over het bodemonderzoek in de Lickebaertpolder. De SP heeft van lokale melkveehouders vernomen dat er in de polder naast gras ook bodemmonsters zijn genomen. Dat is opmerkelijk want Gedeputeerde Staten gaven vorig jaar september aan dat grondmonsters "geen nut" zouden hebben. Statenlid Bart Vermeulen wil graag weten wat de uitkomsten van dit bodemonderzoek zijn, en of het dioxine gehalte weer is toegenomen.

U bent hier