h

Filevorming rond Rotterdam door aanleg A4 Midden Delfland baart de SP zorgen

17 februari 2006

Filevorming rond Rotterdam door aanleg A4 Midden Delfland baart de SP zorgen

Door de aanleg van de A4-Midden Delfland en de A13/A16 zullen de file’s in Rotterdam met 20% toenemen. Toch worden deze argumenten niet genoemd in de huidige plannen voor de nieuwe snelwegen. Reden voor SP-statenlid Peter Romijn om vragen te stellen aan het provinciebestuur: “Deze gegevens moeten betrokken worden in de discussie.” De twee wegen dienen als extra verbinding tussen Delft en Rotterdam. Peter Romijn: “Dan moeten deze wegen wel leiden tot vermindering van de fileproblematiek. Informatie die toont dat de file’s juist langer worden, staat niet in de Trajectnota. Daardoor kan je geen volledige discussie voeren"

De volledige vragen:

In de Startnotitie A13/A16 heeft Rijkswaterstaat als enige verbinding de combinatie A13/A16 met de A 4 midden Delft voorgesteld, met als doel om de A 20 ten oosten van het Kleinpolderplein te ontlasten. Direct ten oosten van dit plein is namelijk een verkeerstoename van 20 % te verwachten bij de aanleg van de A 4 MD ten opzichte van het door RWS gekozen basisjaar 2002.
Bij aanleg van deze combinatie neemt het verkeer op de A13 wegvak Delft – Delft noord echter toe met 22 % t.o.v. het basisjaar 2002 (dit nog zonder de aanleg A 4 MD).
Op dit moment staan er op dit wegdeel ernstige files. Met bovengenoemde combinatie worden deze onaanvaardbaar (de toename van files is verhoudingsgewijs nog sterker dan de verkeerstoename). Als de A13/A16 niet wordt aangelegd blijft de genoemde verkeerstoename op de A 20 van 20 % bestaan. Dit wegvak is een onderdeel van de Ruit van Rotterdam, waar nu ook al files ontstaan.
Bij aanleg van de A 4 MD ontstaan files op de A 13 Rotterdam – Den Haag; op de A15 Beneluxster – Vaanplein - knooppunt Ridderkerk en op de A 20 Gouwe – Terbregseplein – Kleinpolderplein. Zowel in de ochtendspits als in de avondspits. Tevens in de ochtendspits op de A12 knooppunt Gouwe – Prins Clausplein. Deze cijfers zijn niet opgenomen in de Trajectnota A 4 die aan de IODS is voorgelegd. Wat heeft het door de IODS uitgebrachte advies voor betekenis, als deze is gebaseerd op een onvolledige Trajectnota? De provincie heeft de A13/A16 en de A4 MD als (mede) initiatiefnemer opgenomen in de RR 2020. De provincie heeft vele jaren te goeder trouw de A 4 MD ten sterkste gepromoot op vermoedelijk een onvolledig Trajectnota.

Hierom stel ik u de volgende vragen;

1. Bent u met ons van mening dat deze gegevens, betreffende filevorming, onontbeerlijk zijn voor een weloverwogen keuze over de aanleg van de A13/A16 en de A4-MD?

2. Bent u bereid deze gegevens te betrekken in nader onderzoek naar de aanleg van A13/A16 en de A4-MD?

3. Zo ja, hoe gaat u deze gegevens betrekken?
Zo nee, wilt u dan de aanleg van deze wegen doorzetten zonder daarbij rekening te houden van de effecten op filevorming?

U bent hier