h

SP niet akkoord met Rijn Gouwe Lijn

1 februari 2006

SP niet akkoord met Rijn Gouwe Lijn

De SP Statenfractie wijst de huidige plannen voor de Rijn Gouwe lijn definitief af. Ondanks dat de SP fractie in Zuid Holland een voorstander is van goed en fijnmazig openbaar vervoer kan ze niet akkoord gaan met de huidige plannen voor de Rijn Gouwe lijn.
Bij monde van woordvoeder Peter Romijn verwees de SP de bestuursovereenkomst met Leiden dan ook naar de prullenbak. De collegepartijen PvdA, CDA en VVD willen de Rijn Gouwe Lijn er koste wat kost laten komen.
Opvallend is dat nu al bekend is dat het hele project een risico van 62 miljoen euro laat zien. Gedeputeerde Staten wil voor de zomer een studie om dit bedrag terug te dringen.
De SP fractie was echter niet van plan te tekenen voor deze blanco cheque en heeft er weinig vertrouwen in dat het risico fors omlaag kan. Volgens Statenlid Romijn is het niet verantwoord om nu met Leiden een bestuursovereenkomst te tekenen terwijl de werkelijke kosten nog niet bekend zijn. Tevens hekelt het Statenlid de werkwijze van de gemeente Leiden en de inspraak die aan de burgers wordt gegeven. Opmerkelijk is dat een uitkomst van een enquête in Leiden laat zien dat een meerderheid van de bevolking deze sneltram niet door hun binnenstad wil zien rijden. Met name de fietsers zouden in Leiden hier veel hinder van ondervinden en is de veiligheid voor hen niet gewaarborgd.

Een traject keuze over bestaand spoor zou dan ook beter, veiliger maar vooral goedkoper zijn. Ook de nog te realiseren west variant van Leiden naar Katwijk kan volgens het Statenlid goedkoper als er nadrukkelijk wordt gekeken naar andere vormen van openbaar vervoer. Een goede en snelle busverbinding naar de kust kan een uitstekend alternatief zijn voor het westelijke traject. Romijn waarschuwt dan ook dat de Rijn Gouwe lijn de volgende bestuurlijke flop kan zijn na de Betuwelijn.

Het bedrag voor de Rijn Gouwe Lijn kan dan beter in verbetering en uitbreiding van het bestaande openbaar vervoer gestoken worden.

U bent hier