h

SP wijst komst automobielmuseum op rand Den Haag/Wassenaar af

1 februari 2006

SP wijst komst automobielmuseum op rand Den Haag/Wassenaar af

Op 1 februari 2006 hebben Provinciale Staten de streekplanherziening West goedgekeurd. Hoewel het om 5 kleine gebieden ging waren brachten vele natuurbeschermers hun bezwaren naar voren. Gerard Harmes betoogde waarom de SP-fractie met twee wijzigingen niet kon instemmen. Met name op de onderdelen, vestiging van een automuseum aan de Rijkssstraatweg in Den Haag en de zandwinning in de Ommedijksche Polder in Wassenaar, wekten weerstand. Een groot gebouw ter grootte van het provinciehuis (7000m²) wordt zo maar tussen het groen geplaatst. Belangrijkste argumenten om de komst tegen te houden zijn de aantasting provinciale Groenzone, de groenbestemming is al sinds 1964 vastgelegd, de rode contour wordt opzij gezet. De vestiging automobielmuseum op het landgoed Reigersbergen is in strijd met de uitgangspunten van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zo wordt het Ruimtelijk beleid ondergraven. Een ander punt is het gebrek aan toegang met bus of tram. Er ligt geen openbaar vervoersplan aan ten grondslag. De precedentwerking voor volgende landgoederen of projecten als de Amerikaanse ambassade zijn een feit.

Ruimtenood in Zuid-Holland het grootst!
Waarom moet alle vestigingsargumenten toeristisch-economisch van aard zijn? Zuid-Holland kent de grootste ruimtenood van alle 12 provinciën. Bij de kassenbouw is reeds een kentering waar te nemen. Het geeft dan ook geen pas om elders ´bespaarde` ruimte weer weg te geven. Het bezoekersaantal zal de 50.000 passeren. De parkeerdruk zal toenemen zeker op piekdagen als ook evenementen samenvallen met de renbaan Duindigt.
Het voornaamste bezwaar is dat procedure in omgekeerde volgorde verloopt. Eerst wijzigt de gemeente Den Haag een bestaand bestemmingsplan, daarna passen GS de rode contour aan.

U bent hier