h

SP wil basiszorg beter bereikbaar

15 februari 2006

SP wil basiszorg beter bereikbaar

De Statenfractie van de SP wil dat de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijkheid neemt voor de toegankelijkheid van basisziekenhuizen. “Op vele plaatsen is basiszorg nu te ver weg. De provincie moet garanderen dat zorg goed bereikbaar is,” vindt SP Statenlid Gerard Harmes.
De SP wil dat er duidelijke normen komen voor het aantal mogelijke patiënten in de regio en de bereikbaarheid in minuten voor autovervoer en openbaar vervoer. “De provincie staat in dit soort zaken dichter bij de dagelijkse praktijk dan het rijk. Deze normen moeten Gedeputeerde Staten in samenwerking met patiënten/consumenten organisaties en de ziekenhuizen opstellen.” aldus Harmes.

In 2003 heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met de provincies aanbevolen deze normen vast te leggen.
“Met alleen een rapport ben je er natuurlijk nog niet! We verwachten nu concrete normen, die de Provincie streng moet handhaven. Als bereikbaarheidsnormen niet gehaald worden, moet de Provincie het initiatief nemen om bij het rijk aan te dringen op de bouw van een nieuw ziekenhuis.” Zo stelt Harmes.

De SP wil dat de provincie snel met de ziekenhuiszorg aan de slag gaat. In de toekomst zal het aantal ziekenhuizen in Nederland door onder andere fusies nog verder dalen en zal de ziekenhuiszorg voor nog meer mensen slechter bereikbaar zijn.

U bent hier