h

Geen parkeerterrein in Ecologische Hoofdstructuur

10 maart 2006

Geen parkeerterrein in Ecologische Hoofdstructuur

De plannen om ten oosten van Fort Wierickerschans in Bodegraven een parkeerterrein en loopbrug aan te leggen zijn bij de SP Statenfractie slecht gevallen.

Fort Wierickerschans krijgt er een hotel bij en wordt een bezoekerscentrum voor het Groene Hart.
De SP vindt het prima dat het fort de functie krijgt van bezoekerscentrum maar het parkeerterrein en de loopbrug vallen in de Ecologische Hoofdstructuur. SP Statenlid Bart Vermeulen: ”De Ecologische Hoofdstructuur is er niet voor niets en vormt op deze plek een belangrijke verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Reeuwijkse Plassen. Om bij de Schans die verbinding door een parkeerterrein te verbreken staat haaks op de uitgangspunten van dit soort verbindingszones die onderdeel zijn van de EHS.”

Het valt te verwachten dat de aanleg van het parkeerterrein en de loopbrug grote gevolgen hebben voor de aanwezige en rondtrekkende dieren waaronder een aantal beschermde soorten. Ook de verlichting zal voor verstoring zorgen voor onder andere bepaalde vleermuissoorten.

Vermeulen heeft over de kwestie vragen naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Hij zou graag zien dat er voor het parkeerterrein een alternatief achter de Schans wordt gevonden.
”Er is achter de Schans ruimte al zullen er wat verkeerstechnische maatregelen genomen moeten worden. Maar onmogelijk lijkt het me zeker niet” aldus het Statenlid.

U bent hier