h

SP-statenfractie wil bereikbaarheid van basisziekenhuizen voor alle inwoners Zuid-Holland

29 maart 2006

SP-statenfractie wil bereikbaarheid van basisziekenhuizen voor alle inwoners Zuid-Holland

SP-motie leidt tot onderzoek GS.
De SP Statenfractie heeft het initiatief genomen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bereikbaarheid van de basisziekenhuizen in Zuid-Holland. Dit naar aanleiding van het rapport Referentiekader spreiding curatieve zorg. Voor 30 juni 2006 willen Provinciale Staten gerapporteerd worden. Gerard Harmes ijvert al jaren voor een basisziekenhuis in Alphen a/d Rijn.
Tot nu toe zijn er geen criteria voor spreiding noch normen voor de bereikbaarheid van basisziekenhuizen vastgesteld. De goede bereikbaarheid staat onder druk en het wordt tijd dat het inzicht hierin vergroot wordt.

Als het aan de SP gelegen had, dan waren de leden van de Provinciale Staten akkoord gegaan met een motie die het mogelijk maakte om het ministerie op te kunnen roepen om aan te geven welke gevolgen ze verbindt aan het buiten de normen vallen van basisziekenhuizen. Harmes wilde ook van de minister weten wie verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de daadwerkelijke stand van zaken met betrekking tot de bereikbaarheid van basisziekenhuizen in de provincie. Welke gevolgen verbindt de minister aan het buiten de normen vallen van basisziekenhuizen. Op Groen Links na werd deze motie niet gesteund.

De andere fracties wilden wel een aangepaste motie ondersteunen waarin het college van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen te onderzoeken of er draagvlak bestaat om in IPO-verband en in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport te kijken naar de bereikbaarheid van kleine ziekenhuizen. Uiteindelijk ondersteunden naast de SP het CDA, GL, D66 en SGP/CU de aangepaste motie. En de motie werd statenbreed aangenomen. Het is nu aan GS om hier iets voor haar inwoners in Zuid-Holland te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gerard Harmes (06-12210329), gharmes@sp.nl

U bent hier