h

SP tevreden met extra bodemmonsters Lickebaert

4 maart 2006

SP tevreden met extra bodemmonsters Lickebaert

De SP fractie in provinciale Staten is tevreden met de extra bodemmonsters die in de Lickebaertpolder genomen worden.
Tot in de nazomer van dit jaar worden tweemaandelijks op twee locaties grasmonsters verzameld om meer inzicht te krijgen in de dioxineconcentraties. Eerder lieten Gedeputeerde Staten weten dat extra bodemmonsters niet nodig waren maar de Voedsel en Warenautoriteit namen wel hun verantwoordelijkheid en voeren de bodemmonsters al sinds begin dit jaar toch uit.
Statenlid Bart Vermeulen is tevreden met de extra monsters. “Vanaf juli vorig jaar vragen we daar al om, omdat dat een goed inzicht verschaft in de dioxineconcentraties en wellicht kunnen bijdragen in het achterhalen van de veroorzaker van de vervuiling

Voor de getroffen veehouders in de Lickebaertpolder is nog steeds geen fatsoenlijke oplossing gevonden. Daarom heeft adviseur Remi Poppe namens de veehouders een brief gestuurd naar de directeur generaal van het ministerie van VROM om op korte termijn in een gesprek over een oplossing te kunnen praten.

U bent hier