h

SP Statenfractie op bezoek bij jeugdzorginstellingen

22 april 2006

SP Statenfractie op bezoek bij jeugdzorginstellingen

Statenlid Gerard Harmes (SP) is verontrust over de gang van zaken rondom de jeugdzorg in de provincie. Tijdens een werkbezoek bij Auriga in Dordrecht van de christelijke ’s Heeren Loo zorggroep (een instelling voor licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jeugd) heeft de SP vanuit de praktijk kunnen horen waar ze tegenaan lopen. De broodnodige flexibiliteit in de jeugdzorg wordt tegengewerkt door de grote bureaucratie. Harmes: “We hebben vooral ook gehoord welke goede plannen er zijn en de wil is groot. Geef ze het vertrouwen dan!” De constante veranderingen in wijze van indiceren (in de afgelopen jaren drie verschillende indicatieorganen en op termijn bureau Jeugdzorg/ Gemeente in kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ) en de veranderingen in bekostiging maken het de instellingen moeilijk werken.
Het lange traject dat de instellingen moeten bewandelen om nieuwe projecten of ideeën van de grond te krijgen is een belangrijke oorzaak van de enorme wachtlijsten. Auriga is in deze bijvoorbeeld op eigen initiatief een crisisgroep gestart. Als een aanvraag om verruiming van de toelating niet gehonoreerd wordt zal dit project per 2007 worden gestopt. Of het geld er komt is afwachten, maar de nood is erg hoog.
Harmes: “De rigide regels maken het werken soms erg lastig. Hoe hard de instellingen hun best ook doen, we doen als overheid de kinderen die zorg nodig hebben ermee ernstig te kort.”
Er is tijdens het werkbezoek ook zorg uitgesproken over het eventueel overhevelen van de uitvoering van jeugdzorg naar de gemeentelijke overheid in het kader van de WMO. Het orthopedagogisch Centrum Auriga heeft een ruimer bedieningsgebied dan de gemeente van vestiging. In het stellen van prioriteiten en toekennen van middelen is het de vraag of voldoende recht wordt gedaan aan jongeren van buiten de gemeente grenzen. Het hemd is immers nader dan de rok.

De SP fractie maakt zich verder grote zorgen over bepaalde specifieke doelgroepen. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoeveel zwerfjongeren er in de provincie zijn. Het lijkt er op dat het verschil tussen het aantal jongeren op straat en het aantal opvangplekken sterk uiteen loopt. Dit moet nu eens goed in kaart gebracht worden! Veel van de jongeren op straat hebben naast opvang ook vooral jeugdzorg nodig (vaak LVG jongeren) en in sommige gevallen hulp bij verslavingen. “Bieden we dit wel genoeg in de provincie?”, vraagt Harmes zich af.
Een tweede doelgroep is de jeugd die onterecht in justitiële jeugdinrichtingen (JJI) zitten. Door het gebrek aan plaatsen in residentiele opvang in de jeugdzorg komen deze kinderen op een totaal ongeschikte plek terecht met alle schrijnende gevolgen van dien. In één JJI komen al zo’n 25 kinderen per jaar binnen die jeugdzorg nodig zouden hebben. “Dat mag toch niet gebeuren in ons land. Tijd om snel nieuwe projecten te realiseren!” aldus Harmes.
Gelukkig heeft Gedeputeerde Huizer toegezegd het bedrag dat aan de staatssecretaris is gevraagd alvast vrij te geven, zodat er snel een slag kan worden geslagen.
De SP fractie zal zich de komende tijd intensief bezig houden met de goede raad uit de praktijk. 24 mei komen de staten bijeen in een vergadering speciaal over de jeugdzorg.

U bent hier