h

GroenLinks, SP en D66 tegen verruiming jacht

24 mei 2006

GroenLinks, SP en D66 tegen verruiming jacht

Brandgans, vogelvrij...

Bij de behandeling van het voorstel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de jacht op een aantal ganzensoorten en de wilde eend vrij te geven hebben GroenLinks, D66 en de SP flink tegengas gegeven.
Gedeputeerde Staten willen met hun voorstel de administratieve lastendruk verminderen voor grondgebruikers die mogelijk schade ondervinden van fouragerende ganzen.
GroenLinks, SP en D66konden zich niet in het voorstel vinden omdat het vrij geven van de bestrijding van deze diersoorten in feiten neerkomt op een vogelvrijverklaring. GroenLinks statenlid Adri Bakker; “Nu moeten grondgebruikers die willen bestrijden een ontheffing aanvragen. Daarbij kunnen we toetsen of er echt sprake is van schade en of een grondgebruiker er ook echt alles aan gedaan heeft om vogels te verjagen. Die preventie en controle is nu voor een aantal diersoorten niet meer nodig en dat is in strijd met de uitgangspunten van de Flora- en Faunawet.”

SP statenlid Bart Vermeulen vult aan; “Een ander belangrijk bezwaar is dat er nu geen plek is waar de ganzensoorten naar toe kunnen. Wat je straks ziet is dat de dieren overal bejaagd gaan worden en dat het probleem zich alleen maar verplaatst. We moeten er juist voor zorgen dat we de populatie beheren en niet alleen maar bestrijden.”

Forse kritiek was er ook op het ontbreken van een faunabeheerplan voor de ganzensoorten. In zo’n plan wordt het beheer van de ganzenpopulatie geregeld zodat de eventuele schade planmatig aangepakt kan worden en er ook locaties komen waar de ganzen wel een veilige plek kunnen vinden.

In een motie die door alle partijen in provinciale staten is aangenomen moet gedeputeerde van der Sar er voor zorgen dat zo’n plan er nog voor maart 2007 is.

Uiteindelijk stemde een meerderheid van CDA, PvdA, VVD, SGP-CU en LPF voor de verruiming van de jacht.

U bent hier