h

SP tegen versoepeling jacht

10 mei 2006

SP tegen versoepeling jacht

De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft geen goed woord over voor de plannen van de provincie om de jacht op een fors aantal dieren nog makkelijker te maken.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen de jacht en bestrijding van een groot aantal dieren flink versoepelen. De bedoeling is dat er een vrijstelling wordt verleend zodat er geen ontheffingen door grondgebruikers meer hoeven worden aangevraagd om een aantal soorten te bestrijden. Volgens Bart Vermeulen, statenlid voor de SP, is dat voor een drietal ganzensoorten volledig in strijd met de Flora en Faunawet. In die wet staat namelijk dat er pas sprake kan zijn van bestrijding slechts wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Door de brandgans, de kolgans en de grauwe gans op vrijstellingenlijst te plaatsen zijn deze diersoorten in feite vogelvrij.

Voor een aantal andere diersoorten moet er nog wel gebruik gemaakt worden van preventieve middelen, maar wordt ook daar op voorhand toestemming gegeven voor het bestrijden van dieren en kan er ook niet gecontroleerd worden of er ook echt sprake is van schade die door de dieren zou zijn aangericht.

Vermeulen stelt dat het beter is om gewoon te blijven werken met individuele ontheffingen. “Op die manier kunnen we controleren of de dieren terecht worden bestreden en geven we de dieren ook de bescherming die ze verdienen. Het ergste is dat Gedeputeerde Staten deze maatregel willen doorvoeren om de administratieve lastendruk te verminderen. GS gaan daar dus volledig voorbij aan het uitgangspunt van de Flora- en faunawet dat in het wild levende, inheemse dieren beschermd zijn en in principe met rust worden gelaten.”

Provinciale Staten beslissen later deze maand over de nieuwe regeling.

U bent hier