h

SP Statenfractie vraagt GS om contact met Hoogervorst over spoedeisende hulp

28 juni 2006

SP Statenfractie vraagt GS om contact met Hoogervorst over spoedeisende hulp

De statenfractie van de SP Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitspraken van minister Hans Hoogervorst. In de uitzending van het tv-programma Buitenhof op zondag 25 juni heeft minister van VWS Hans Hoogervorst uitspraken gedaan over spoedeisende hulp. Één van de onderwerpen betrof een mogelijke sluiting van een spoedeisende hulp in Amsterdam. Minister Hoogervorst zei dat hij bij een fusieproces niet zou toestaan dat er een spoedeisende hulp gesloten zou worden. De statenfractie van de SP vraagt GS of zij zich op dit punt met het beleid van de minister kunnen verenigen. De fractie wil ook weten of GS bereid zijn nu de nodige stappen richting minister Hoogervorst te ondernemen en de gevolgen van de fusie van het Rijnlandziekenhuis (waarbij de spoedeisende hulp verdween) aan de orde te stellen.

Omdat Gedeputeerde Huizer heeft toegezegd dat in het Interprovinciaal Overleg (IPO) in september/oktober over de motie 2 van de SP-CDA (29 maart 2006) gesproken wordt, vraagt statenlid Harmes nog voor de behandeling in IPO-verband met de minister contact op te nemen. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat er op meer locaties spoedeisende hulp zal komen of dat het aantal ambulanceplaatsen met uitrijdmogelijkheden toeneemt.
Verder wil Harmes weten of GS bereid zijn om met de door minister Hoogervorst genoemde te verwachten fusieprocessen te coördineren. Van groot belang is het door iedereen erkende publieke belang te waarborgen. Minister Hoogervorst sprak over een commerciële benadering. Harmes wil van het college van GS weten of zorg in de eerste plaats een publiek belang is.

U bent hier