h

Van der Nat nieuw statenlid SP

29 juni 2006

Van der Nat nieuw statenlid SP

 Afgelopen woensdag is Voorschotenaar Harre van der Nat beëdigd als provinciaal Statenlid voor de SP. Hij volgde Frank van der Gaag op die om zwaarwegende privé-redenen zijn statenlidmaatschap moest beëindigen. Van der Nat was eerder als voorzitter actief in de SP afdeling Leiderdorp. Na zijn verhuizing naar Voorschoten richtte hij daar met enkele actieve leden een nieuwe SP afdeling op.

Naast zijn werk als statenlid is van der Nat student culturele en maatschappelijke vorming te Den Haag.

In provinciale staten gaat hij zich onder andere bezig houden met ruimtelijke ordening en jongerenbeleid.
Onbekend met het statenwerk is van der Nat niet. Hij was tot zijn beëdiging actief als fractiemedewerker van de Statenfractie.

U bent hier