h

SP wil dat GS gesprek voert met Hoogervorst over spoedeisende hulp in Alphen aan den Rijn

26 juli 2006

SP wil dat GS gesprek voert met Hoogervorst over spoedeisende hulp in Alphen aan den Rijn

De Statenfractie van de SP Zuid-Holland heeft GS om opheldering gevraagd over de uitspraken van minister Hoogervorst over het ontbreken van spoedeisende hulp. Op zondag 25 juni was minister Hoogervorst in het tv-programma Buitenhof met het onderwerp Zorg. Nu de antwoorden van GS binnen zijn trekt Gerard Harmes, Statenlid van de SP-fractie, zijn conclusies. Zeker tevreden zijn we dat GS onderschrijven dat Hoogervorst een ziekenhuis kan verplichten een spoedeisende eerste hulp te blijven bieden, ook als dat commercieel niet lonend is, want dat moet gewoon in een bepaalde regio aanwezig zijn. Ook met de uitspraak dat de acute zorg niet gereguleerd dient te worden door marktwerking zijn wij het eens.
De fractie is niet bepaald tevreden over de houding van GS wat betreft het door iedereen erkende publieke belang. ´Wij zijn het met u eens dat zorg in de eerste plaats publiek belang is. Dat laat onverlet dat er op het zorgterrein wel op onderdelen een meer commerciële benadering mogelijk is. Het wettelijk kader is daarvoor richtinggevend. `
Zeer ontevreden is de fractie over de afwijzende opstelling van GS de nodige stappen richting minister Hoogervorst te ondernemen en de gevolgen van de fusie van het Rijnlandziekenhuis (waarbij de spoedeisende hulp verdween) aan de orde te stellen. Niet alleen is het antwoord feitelijk onjuist (fusie werd per 1 april 1994 een feit en niet decennia geleden zoals GS beweren), maar vooral dat het provinciale beleid in de tussenliggende jaren ongewijzigd is gebleven gaat volkomen voorbij aan wensen van de bevolking in Alphen en de Rijnstreek. Dat GS de strijdbijl onder het zand laten liggen is een grote teleurstelling.
Gelukkig is er nog de toezegging van Gedeputeerde Huizer dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) in september/oktober wil praten over motie 2 van de SP-CDA (29 maart 2006) waar de spreiding van basisziekenhuizen onderzocht zou moeten worden. Landelijk bleken andere provincies bereid te praten over het rapport ´Referentiekader spreiding curatieve zorg`. Een basisziekenhuis veronderstelt ook de functie van een spoedeisende hulp.

Voor inlichtingen Gerard Harmes 06-1220329 of Naomi Smulders 06-48201619.

U bent hier