h

SP wil noodfonds medische kosten pleegouders

9 juli 2006

SP wil noodfonds medische kosten pleegouders

De Statenfractie van de SP heeft naar aanleiding van het in juni 2006 verschenen rapport “Zorgwekkend” van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen schriftelijke vragen gesteld. In boven genoemd rapport staat dat de kinderen niet meer standaard aanvullend verzekerd zijn voor ziektekosten. Daardoor moeten behandelingen bij tandarts en orthodontie voor een groot gedeelte door de pleegouders zelf worden betaald.
Ook bepaalde therapieën en medicijnen worden niet of slechts gedeeltelijk vergoed. SP statenlid Harre van der Nat: “Door de oplopende medische kosten voor pleegouders vrezen we dat het tekort aan pleegouders in Zuid-Holland nog verder zal oplopen. We vragen nu aan Gedeputeerde Staten om op korte termijn met een noodfonds via bureau jeugdzorg te komen totdat staatssecretaris Ross met een structurele oplossing komt.”

In april heeft de staatssecretaris in antwoord op vragen van Agnes Kant (SP) gezegd dat er een oplossing moet komen voor dit probleem. Anno juli 2006 is er echter nog steeds niets gedaan en nu is ook nog eens het kabinet gevallen.
De SP hoopt dat gedeputeerde staten uiterlijk in september met een voorstel komen om de pleegouders financieel tegemoet te komen.

U bent hier